Kalibracja drukarki 3D część 4: Konfigurowanie slicera (Repetier-Host z silnikiem Slic3r)

Kalibracja drukarki 3D część 4: Konfigurowanie slicera (Repetier-Host z silnikiem Slic3r)

Zakładka „Filament Settings”

W tej zakładce ustawiamy parametry filamentu tj. średnica, temperatura pierwszej warstwy dla dyszy i stołu oraz pozostałych warstw. Po przejściu do tej zakładki ukaże nam się coś takiego:

filament
  • Diameter: średnica filamentu
  • Extrusion multipler: mnożnik ekstruzji filamentu
  • First layer: temperatury dla pierwszej warstwy druku, odpowiednio dyszy i stołu
  • Other layers: temperatury dla pozostałych warstw

Do ustawienia średnicy filamentu warto posłużyć suwmiarką, ponieważ warto sprawdzić czy średnica filamentu się zgadza bo nie zawsze jest tyle ile podaje producent. Jeżeli mam filamenty o średnicy – wg. producenta- 1.75mm i jego wymiar waha się w granicach +/- 0.02mm to jest jeszcze znośnie i można wpisać 1.75mm. Natomiast jak filament schodzi poniżej 0.05mm to najlepiej odwinąć tak z 2m filamentu i w odstępach 10cm pomierzyć średnicę. Wtedy dowiemy się jak zachowuje się średnica filamentu i możemy precyzyjnie wpisać jej wartość.
Mnożnik ekstruzji filamentu, pozwala nam ustawić faktyczną grubość ścieżki filamentu bo jak się w dalszej części poradnika okaże- 0.5mm ścieżka będzie szersza.
Temperatury ustawiamy takie jakie zaleca producent filament. Z tym, że dla pierwszej warstwy ustawiamy temperaturę o 5 stopni wyższą, aby druk bardzo dobrze przylgną do stołu. Czyli np. nasz filament ma zalecaną temperaturę 245°C (ABS) to do rubryki First layer wpisujemy 250°C a do Other layers 245°C.
Temperaturę stołu warto ustawić na 0. Wartość 0 nie oznacza że stół ma mieć 0°C tylko oznacza to, że Host nie będzie ingerować w temperaturę stołu. Oznaczałoby to, że jakbyśmy ustawili wartość 100°C dla stołu to podczas druku jakby temperatura spadła do 99°C to program byłby w stanie zatrzymać druk aby dogrzać stół, a tego byśmy nie chcieli. Dlatego ustawiamy wartość 0, a potem przed drukiem zadajemy aby nagrzało do 100°C czy ilu tam chcemy i po nagrzaniu uruchamiamy druk. Temperatura będzie ciągle ustawiona na 100°C, a nawet jak spadnie ta temperatura to druk się nie zatrzyma. Po skonfigurowaniu ustawień filamentu zapisujemy je.