Kurs ESP8266 #3: Zapoznanie ze środowiskiem oraz pierwszy program

Kurs ESP8266 #3: Zapoznanie ze środowiskiem oraz pierwszy program

Opis środowiska programistycznego

Nasze środowisko, w którym będziemy pracować wygląda następująco:

4

Zaczynając opis od góry. Zakładka File nie różni się niczym innych od tej w innych programach. Z poziomu tej zakładki możemy zapisywać, otwierać pliki, zapisywać pliki do ESP8266, usuwać pliki z ESP8266. Zakładka Edit pozwala na kopiowanie, wklejanie wycinanie, cofanie zmian itp. Z zakładki ESP możemy formatować nasz układ ESP8266 oraz resetować.

Teraz możemy już przejść do właściwego opisu, jakim jest opis funkcji środowiska. Zakładka NodeMCU + MicroPhyton jest naszą główną zakładką, w której będziemy pracować. W zakładce Scripts będziemy pisać programy, w zakładce Commands znajdują się przyciski, do który przypisane są podstawowe funkcje od restartowania układu, wyświetlania listy plików itp. W zakładce Snippets – jak wcześniej przedstawiłem- edytujemy snippety. W zakładce Settings, zmieniamy ustawienia środowiska tj.: kolor środowiska, czy chcemy na stałe przypisać numer portu COM, czy chcemy automatyczne zapisywanie plików przed wysłaniem do ESP8266 itp.

W zakładce AT v0.20 znajdują się komendy AT, wywoływane przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku:

AT

I tak właściwie to już koniec opisu środowiska. Teraz możemy przejść do pisania programu ;)

Podłączamy ESP8266 do komputera

Jeżeli mamy płytkę NodeMCU to nie ma problemu z podłączeniem- po prostu wpinamy w USB i już. Natomiast problem może być przy podłączeniu ESP8266, które nie posiada wbudowanego emulatora portu COM. Wtedy procedura podłączenia jest następująca:

Jeżeli nasz emulator posiada regulację na 3,3V:

programowanie

Jeżeli nasz emulator nie posiada regulacji na 3,3V:

programowanie1