Kurs Eagle: Tworzenie schematów

introProgram Eagle firmy CadSoft to darmowe oprogramowanie służące do tworzenie schematów oraz obwodów drukowanych. W tej części kursu przedstawię wam, jak stworzyć schemat, więc do dzieła.

1. Przygotowanie programu
W pierwszej kolejności musimy pobrać program, w tym celu udajemy się na stronę CadSoft, gdzie najeżdżamy kursorem na downloads i wybieram Download Eagle. Po zainstalowaniu włączamy program i w tym momencie dobrze jest jeszcze raz uruchomić wszystkie biblioteki podzespołów, aby podczas projektowania nie zabrakło nam „części”.
use_all
uruchomienie bibliotek
        Dobrą rzeczą tego programu jest to, iż możemy utworzyć folder, do którego będą zapisywały się schematy, płytki, jest to o tyle dobre, że nie utworzy nam się bałagan w projektach. Więc tak, rozwijamy drzewko Projects, klikamy eagle PPM i New Project i wpisujemy nazwę naszego projektu.
project
tworzenie nowego projektu
      Teraz klikamy na nasz folder i wybieramy New > Schematic. Naszym oczom powinno się ukazać okienko (jego tło może być czarne lub białe).
2. Podstawowe funkcje
    podstawowe funkcje

 

Podstawowe funkcje:
Pokaż (Show)- pokazuje nam połączenia w sposób przejrzysty
Duplikowanie (Copy)- narzędzie to powiela nam dany element, nie zmieniąjc przy tym wartości
Przenoszenie (Move)- za pomocą tego narzędzia przenosimy elementy
Odbice lustrzane (Mirror)- przydatne przy robieniu płytek
Obracanie (Rotate)- obraca element o 90o
 Zaznaczenie (Group)- zaznacza daną grupę elementów, które można potem na raz przenieść, obrócić itp.
Dodawanie elementów (Add)- po naciśnięciu otwiera nam się biblioteka elementów, które można dodać do schematu/płytki
Zamienianie istniejącego elementu (Replace)- zamienia nam na element, który wybraliśmy z biblioteki
Lista błędów (Errors)- informuje nas o błędach i ostrzeżeniach przy robieniu płytki bądź schematu
szukanie błędów w schemacie (ERC)- przeszukuje schemat bądź płytkę w poszukiwaniu niedociągnięć
Połączenie (Wire)- służy do tworzenia różnych adnotacji, itp. Nie służy do tworzenia ścieżek
Wartość elementu (Value)- narzędzie pozwalające dodać wartość elementu
Oznaczenie elementu (Name)- narzędzie pozwalające dodać/ zmienić nazwę elementu
Dodawanie tekstu (Text)- dodajemy teskt, np. adnotację do schematu, nazwę autora itd.
Rysowanie łuku (Arc)- rysuje nam krągłą ścieżkę
Połączenie (Junction)- łączy nam na schemacie dwie lub więcej ścieżek
Dodawanie magistrali (Bus)- dzięki temu narzędziu większość ścieżek można scalić w jedną większą
Połączenie elektryczne? (Net)- tworzy nam połączenie pomiędzy wyprowadzeniami czyli tzw. ścieżkę
Opis ścieżki (Label) – opisuje nam ściżkę
Widoczne warstwy (Display)- w tym menu wybieramy, które warstwy chcemy mieć widoczne, a które nie

3. Pierwszy schemat

      I. Dodawanie elementów

Po zapoznaniu się z podstawowymi funkcjami  możemy zabrać się za robienie schematu, lecz jak go zacząć ?. Trzeba sobie najpierw ustalić hierarchię elementów, ja sobie ustaliłem, że najpierw dodaje parę układów scalonych, nie wszystkie, potem do tych co mam już dodane, dodaje elementy bierne i ich oznaczenia po czym przystępuję do dodawania ścieżek i tak do końca . Czyli mówiąc w skrócie „schematu nie robimy na raz”, oczywiście można od razu wszystko pododawać, ale wtedy właśnie mamy największą szanse na zrobienie błędu.
Więc żeby dodać jakikolwiek element wchodzimy w ADD i wpisujemy model lub nazwę producenta poprzedzoną i zakończoną gwiazdkami np. atmega.

ADD

W okienku po lewej stronie widać jak dany element wygląda na schemacie, a po prawej jak na obwodzie drukowanym (PCB). Dodajemy go. Po umieszczeniu układu na schemacie naciskamy ESC i wybieramy inny (a jak nie to jeszcze raz ESC). Jak już dodaliśmy pewną ilość układów scalonych to dodajemy teraz elementy bierne. W wyszukiwarce wpisujemy tylko anglojęzyczne nazwy,  dla ułatwienia:

capacitor (kondensator)
resistor (rezystor)
potentiometer (potencjometr)
led (dioda led świecąca)
*pin header* (goldpiny)
*sub* (gniazda i wtyki SUB-D)
*switch* (przełączniki)
*xtal* (rezonator kwarcowy)
gnd (uziemienie, „-„)
vcc (zasilanie, „+”)

      II. Łączenie elementów

      Gdy już mamy pododawane nasze elementy to teraz musimy je dobrze porozstawiać. Tutaj powstaje kolejna hierarchia ;)
1. najpierw łączymy elementy, gdzie po drodze nie ma żadnego innego elementu, czyli jak idzie sama ścieżka
2.teraz łączymy elementy gdzie coś jest wpięte szeregowo np. między dwoma układami jest wpięty rezystor
3. na końcu łączymy pozostałe części + wyprowadzenia zasilania

Wszytko ładnie tylko teraz jak połączyć ?
W tym momencie używamy narzędzia NET i klikamy na wyprowadzenie elementu i ciągniemy, aż do drugiego wyprowadzenia i klikamy. Oczywiście ścieżki na raz nie trzeba pociągnąć można w między czasie parę razy klikać co będzie załamywać tą ścieżkę.