Kurs Eagle: Tworzenie schematów

      III. Łączenie dwóch lub więcej ścieżek

      Czasami jest tak, że na schemacie musimy połączyć dwa wyprowadzenia lub więcej jedną ścieżką, w tym celu z pomocą idzie nam narzędzie JUNCTION. Aby połączyć dwa wyprowadzenia należy przez nie pociągnąć NET i od drugiego wstawiać Junction.

juction

użycie narzędzia Junction na układzie po prawej stronie

      IV. Dodawanie magistrali
      Jeśli mamy większą ilość połączeń na schemacie, to warto dodać magistralę, żeby uniknąć „oczopląsu”. Jest to o tyle dobre, że schemat będzie bardziej czytelniejszy i przejrzysty. Z menu wybieramy BUS i kształtujemy ją w literę „U”.
bus
      Teraz w jej nazwie musimy zawrzeć ile wyprowadzeń będzie obsługiwać. Wchodzimy w Name i wpisujemy np. L[0..6], gdzie L to jest nazwa magistrali, 0..6 to ile wyprowadzeń obsługuje czyli w tym przypadku 7.
      Używając narzędzia Net zaczynamy wyprowadzać połączenia. Przy kliknięciu na wyprowadzenie pojawia nam się lista, jest to lista naszych pinów, wybieramy jeden z nich (najlepiej po kolei) i ciągniemy do magistrali, potem od magistrali, wybieramy naszą nazwę, którą wzięliśmy wcześniej i ciągniemy do miejsca docelowego i tak z każdym pinem.
       Lecz teraz żeby zobaczyć co z czym się je. musimy „uwidocznić” oznakowanie wyprowadzenia. Używając narzędzia Label klikamy podwójnie na każde z wyprowadzeń. jeśli chcemy zobaczyć dokładnie co do czego idzie to używamy Show.
buss
      
       V. Etykietowanie wyprowadzeń
      Oznaczanie bądź etykietowanie wyprowadzeń jest najbardziej opłacalne, gdy schemat jest zbudowany z modułów. Najpierw od wyprowadzeń ciągniemy pewne odcinki ścieżek. Dodajemy do każdego z nich Label i zmieniamy ich nazwy parami tzn. jak mięliśmy całą ścieżkę i teraz mamy jej dwa odcinki to nazywamy je tak samo, żeby się logicznie „połączyły”.
      Przy zmianie nazwy drugiego odcinka wyświetli nam się ostrzenie pytające czy odcinek „x” połączyć z odcinkiem „y” ,bez obawy klikamy OK. Jeśli połączenia są pomieszane to można wspomóc swoje oko ” wirtualnym” okiem, które nam pokazuje co z czym jest połączone (narzędzie Show)
net