Kurs Arduino #4: Pierwszy program- migające diody, obsługa przycisków

Kurs Arduino #4: Pierwszy program- migające diody, obsługa przycisków

2. Migające diody LED

Aby nasz kod miał „ręce i nogi” to przedstawię wszystko po kolei.

1.1

A teraz kod. Musimy zdefiniować pin 9. i 10. jako wyjścia oraz ustawić je w stan niski. W tym prostym przykładzie jest to co prawda zbędę, ale w miarę złożoności kodu te „wolne” stany na pinach mogą trochę mieszać. Warto się uczyć dobrych nawyków : )

Teraz możemy przejść do funkcji void loop(). Do zapalania diod LED na przemian wystarczy nam funkcja digitalWrite(). Aby zrealizować zapalanie na przemian to musimy najpierw zapalić jedną diodę, a drugą pozostawić w stanie niskim. Następnie dioda, która była zgaszona musi zostać zapalona, a ta co się świeciła wcześniej ma być zgaszona. Żeby zobaczyć między tymi dwoma skokami efekt to musimy dodać pomiędzy opóźnienia czasowe. Więc druga część kodu wygląda następująco:

Po zakończeniu wpisywania klikamy w lewym górnym rogu „ptaszek”, aby zweryfikować nasz kod. Jeżeli nasz kod skompiluje się bez problemu to dół okna Arduino IDE będzie zielony bez zmian z dopiskiem „Koniec kompilacji.„. Natomiast jak podczas weryfikacji będzie jakiś błąd to zostanie od razu zasygnalizowany na czerwono. Podczas pisania kodu zwróć uwagę na wielkość liter, oraz żeby na końcu linii dać średnik, ponieważ to są najczęstsze błędy w kompilacji programu.

Dobra rada 1#: Podczas całego kursu staraj się przepisywać kod, niż go kopiować. W ten sposób szybciej nauczysz się programowania, a składnia funkcji wejdzie Ci w nawyk ;)

Po kompilacji, jeżeli środowisko nic nie wykazało, żadnego błędu to śmiało kliknij strzałkę „Wgraj„. Po wgraniu programu powinieneś otrzymać taki efekt jak my na filmie poniżej:

Żeby program był bardziej czytelny dla ludzkiego to możemy go udoskonalić np. przypisując danym wyprowadzeniom Arduino nazwy.

funkcję int wstawiamy poza nawiasami klamrowymi, np. na samej górze kodu. Więc na potrzeby tego kursu, do pinu 9. przypisuję nazwę „ledG”, a do pinu 10. „ledR”. Po tych drobnych, kosmetycznych zmianach nasz kod wygląda tak:

1.1

Po napisaniu naszego pierwszego programu można stwierdzić, że składania języka Arduino jest całkiem intuicyjna. Podnieśmy teraz troszkę poprzeczkę i dodajmy możliwość zmieniania prędkości świecenia diód przy pomocy dwóch przycisków. Koncepcja programu będzie polegać na tym, że jak przytrzymamy przycisk „A” to diody będą migać szybciej, a jak przycisk „B” to wolniej. Zatem do dzieła.