Stabilizatory liniowe nieregulowane

Stabilizatory liniowe nieregulowane

4. Stabilizator LDO

Stabilizator LDO, czy też inaczej Low DropOut Voltage jak jego nazwa wskazuje, najważniejszą cechą jest niskie Vd, rzędu mV, przykładowo stabilizator LM1117 posiada Dropout Voltage:

Vd-lm1117

W zależności od obciążenia i temperatury złącza wartość Vd waha się w granicach 1,1V – 1,3V co jest o połowę mniejsze niż w przypadku regulatora z rodziny 78xx. Zobaczmy na jeszcze jeden regulator często spotykany w Arduino Pro Mini – MIC5206:

vd-mic5206

Dropout voltage jest rzędu 165mV w tym przypadku, lecz wartość ta jest osiągnięta dla prądu wyjściowego rzędu 150mA. Natomiast w przykładzie dla stabilizatora LM1117 wartość 1.2V odpowiada obciążeniu 800mA (0,8A).  Możemy łatwo zauważyć, że wartość Vd jest ściśle powiązana z obciążeniem stabilizatora. Zobaczmy co na ten temat powiedzą nam wykresy z not katalogowych:

ldo-vd-wykresy

 

Po lewej stronie wykres dla układu LM1117, a po prawej dla MIC5206. Oprócz prądu obciążenia ważna kwestią jest też temperatura złącza. Dla układu MIC5206 im mniejsza temperatura złącza tym mniejsze Vd, a dla układu LM1117 jest z kolei na odwrót- dla większej temperatury złącza Vd też będzie mniejsze. Zatem co powinniśmy wiedzieć o stabilizatorach LDO. Przede wszystkim, że wartość Vd jest o wiele mniejsza niż dla zwykłych stabilizatorów. Oraz to, że mniejszy dropout voltage jest zazwyczaj opłacony mniejszym prądem wyjściowym (wyjątek od reguły to MCP1727), ale takie układy są wykorzystywane przy nie dużych obciążeniach, gdzie z kolei oszczędność energii jest sprawą kluczową.