Jak stworzyć bootowalnego pendrive ?

7. Chcąc teraz zainstalować system na naszym komputerze musimy w BIOS’ie zmienić ustawienia dotyczące bootowania tak aby odbywało się one z portu USB.

8. Po ponownym uruchomieniu komputera pojawi nam się ekran jak poniżej. Wybieramy nasz system wciskając enter, a w kolejnym oknie podświetlamy pozycję First part of Windows XP, rozpocznie się tekstowy etap instalacji. Po ponownym uruchomieniu należy wybrać Second part i przejść do właściwej instalacji systemu.

 

2014-12-07 21_54_09-20141202_011112 - Windows Photo Viewer 2014-12-07 21_50_27-20141202_011144 - Windows Photo Viewer

 

Jeżeli nie chcemy używać dodatkowego oprogramowania, z pomocą przychodzą nam narzędzia dostępne w systemie Windows. Aby utworzyć bootowalny pendrive w ten sposób, należy:

1. Podłączyć pamięć do portu USB.
2. Następnie START > Uruchom > Otwieramy konsolę wpisując cmd

2014-12-01 22_40_39-Run

 

2014-12-01 22_42_08-Administrator_ C__Windows_system32_cmd.exe

3. Wpisujemy w konsoli kolejno następujące komedy:
 diskpart  (uruchamiamy w ten sposób systemowe narzędzie)

 list disk (pojawi się lista dysków, zwracamy uwagę pod jakim numerem jest nasz pendrive)

 select  disk 1 (numer, w tym przypadku 1, oznacza wybór naszego pendrive’a)

 clean  (następuje wymazanie wszystkich danych)
 create partition primary  (następuje utworzenie partycji instalatora)

 format fs=fat32  quick (następuje szybkie formatowanie w systemie FAT32)
 assign  (zostanie przypisana etykieta i nasz pendrive jest gotowy)

 

2014-12-01 22_50_30-Administrator_ C__Windows_system32_cmd.exe - diskpart

 

4. Nasz bootowalny pendrive jest gotowy, wystarczy teraz metodą „przeciągnij i upuść” przenieść na niego pliki instalatora z płyty, wirtualnego napędu czy folderu. (nie może to być obraz .iso!)

W obydwu przypadkach końcowy efekt jest taki sam, więc wybór co do metody pozostawiam Wam!